ทีเด็ดเกล็ดพิฆาต ภาค 3


1. เกล็ดเสือซ่อนเล็บ อยู่ในประเภทเกล็ดเหน็บ
2. เกล็ดเหน็บใน อยู่ในประเภทเกล็ดเหน็บ
3. เกล็ดผลาญศัตรู อยู่ในประเภทเกล็ดแตก
4. เกล็ดจักรนารายณ์ อยู่ในประเภทเกล็ดแตก
5. เกล็ดงูจงอาง อยู่ในประเภทเกล็ดแตก
6. เกล็ดกากบาทหน้าเดือย เป็นเกล็ดสี่เกล็ดเรียงต่อกัน รอยต่อของเกล็ดทั้ง 4 เป็นรูปกากบาทหรือเครื่องหมายบวก  หรือเครื่องหมายคูณ  เกล็ดนี้ ถ้าอยู่ใต้เดือยด้านหน้าแข้งไก่ทั้งสองข้างจะถือว่าสุดๆ
7. เกล็ดกำไลหน้าเดือย เป็นเกล็ดเดียวรูปกำไลตรงหน้าเดือยทั้งสองข้างมีพิษสงแรงกว่าเกล็ดกากบาทหน้าเดือย นอกจากจะแทงจัดบาดแผลมากแล้ว ยังอาจหัก ชัก ดิ้น และถึงตายได้
8. เกล็ดสังวาลย์เพชร เป็นเกล็ดแข็งติดกับเกล็ดพลายน้ำ ถ้ายาวจากข้อขาจรดเดือย และเป็นเกล็ดใหญ่ทั้งสองแข้ง มีพิษสงตีแล้วซวนเซ เอียงล้มได้
9. เกล็ดฟ้าผ่า เป็นเกล็ดบัวแข้งหรือพรายน้ำแตก จะแตกแบบผ่าตลอดหรือแตกแบบสลับฟันปลาหรือจระเข้ขบฟันก็ได้ ถ้าแตกตลอดแข้งถือว่าดี ถ้า ดีที่สุดก็จะแตกแบบผ่าตลอดทุกเกล็ดทั้งสองข้าง พิษสงรุนแรงแบบสายฟ้า ทำให้คู้ต่อสู้ถึงตาย พิการ ล้ม ชักดิ้นได้ รองลงมาก็แตกตลอดสองแข้ง แบบจระเข้ขบฟันและสลับฟันปลา ธรรมดาก็แตกเป็นบางเกล็ดจะเป็นไก่แข้งคม ตีมีแผลเกิดง่ายมีหักมีชักให้เห็นบ่อยๆ
10. เกล็ดขุนแผนสะกดทัพ อยู่ในประเภทเกล็ดแตก
11. เกล็ดดาวล้อมเดือน เป็นเกล็ดกลมเกล็ดใหญ่อยู่ตรงกลาง 1 เม็ด และมีเกล็ดกลมเล็กๆล้อมรอบเกล็ดใหญ่อยู่ 4 - 5 เกล็ด ถ้าอยู่บริเวณหน้าเดือยทั้ง สองข้างถือว่าดี ทำให้คู่ต่อสู้ชะงัก ชัก ล้มอาจถึงพิการและตายได้ ถ้ามีข้างเดียวพิษสงก็ลดลง เล็ดดาวล้อมเดือนคล้ายๆกับเกล็ดบัวตูม เกล็ดบัวบาน ต่างกันตรงที่เกล็ดบัวตูมบัวบานกลีบเกล็ดเป็นเกล็ดกลีบบัวปลายเกล็ดแหลม ดาวล้อมเดือนเป็นเกล็ดกลีบกลม และดูอีกทีก็คลายๆกับเกล็ดเ๖ห้าที่อยู่ใต้ สังวาลย์
12. เกล็ดบัวตูม - บัวบาน ลักษณะคล้ายๆกัน ต่างกันตรงที่เกล็ดกลาง ถ้าเกล็ดกลางใหญ่เรียกบัวบาน ถ้าเกล็ดกลางเล็กเรียกบัวตูม รูปแบบจะมีเกล็ด กลมอยู่กลาง 1 เกล็ด และจะมีเกล็ดกลีบบัวล้อมรอบอีก 4 - 5 เกล็ด พิษสงคล้ายเกล็ดดาวล้อมเดือน ถ้าอยู่บริเวณหน้าแข้งตรงเดือย จะตีเจ็บ แทงแม่น
13. เกล็ดราหูอมจันทร์ เป็นเกล็ดใหญ่หุ้มเกล็ดเล็กๆไว้ หรือมีเกล็ดเล็กอยู่ในเกล็ดใหญ่เหมือนมือเรากำหรือจับของหรือเหมือนๆเราอ้าปากอมของไว้ เรียกว่าราหูอมจันทร์ จะอยู่บริเวณหน้าแข้ง ถ้าอยู่หน้าเดือยทั้งสองข้างยิ่งดี จะทำให้คู่ต่อสู้หมดเก่ง เหมือนเกล็ดขุนแผนสะกดทัพ
14. เกล็ดหนุมานนั่งแท่น เป็นเกล็ดกำไล 1 อันคาดหน้าแข้งตรงข้อพับใต้ขนลงมา ถ้ามีสองข้างตรงกันจะแพ้ไก่ยาก ยิ่งเจ็บยิ่งมีพลัง เป็นไก่ตีหนักมี ลำหักลำโค่น เอาชนะไก่ได้ไม่ยาก
15. เกล็ดขนปกหรือผมตก เป็นเกล็ดกำไล 1 อันคาดหน้าแข้งตรงข้อพับใต้ขนลงมา ถ้ามีสองข้างตรงกันมีพิษสงใกล้เคียงเกล็ดหนุมานนั่งแท่น
16. เกล็ดมังกร เกล็ดในตำนาน เป็นเกล็ดขึ้นเห่อ ปลายเผยอขึ้น บริเวณหน้าแข้ง ยิ่งใกล้เดือยเผยอมากๆ จะเป็นไก่ตีเจ็บปวด
17. เกล็ดจระเข้ขบฟัน เป็นเกล็ดหน้าแข้งสองแถว ขบสับสลับกันซ้าย - ขวา ถ้าเป็นเกล็ดใหญ่ทั้งสองข้างยิ่งดี เป็นไก่ตีเจ็บปวดสม่ำเสมอ
18. เกล็ดพญาครุฑ เป็นเกล็ดสามแถวเรียงกันตลอดหน้าแข้ง จากข้อขาลงมาถึงนิ้ว แถวกลางจะลงมาตรงนิ้วกลาง แถวนอกจะลงมานิ้วนาง แถวในจะ ลงมานิ้วชี้ เกล็ดจะเรียงกันแบบมุงกระเบื้องหลังคา เป็นไก่ตีเจ็บปวดมาก ทำให้คู่ต่อสู้อาจพิการหรือตายได้ จะมีเกล็ดสามแถวอีกชนิดหนึ่ง เรียกว่าเกล็ดปัดตลอด แต่การเรียงของเกล็ดไม่ทับซ้อนกัน จะเรียงต่อๆกันแบบปูกระเบื้องพื้น จะมีพิษสงรองลงมา
19. เกล็ดกำไลพันลำ - ปัดตลอด เป็นเกล็ดเดียวพาดหน้าแข้งจากข้อขาลงมาถึงข้อเท้าโคนนิ้ว ถ้าพาดเฉียงหรือเอียง เรียก พันลำ ถ้าพาดตรง เรียก ปัดตลอดหรือนกเอี้ยง ถ้าเหมือนกันสองข้างและมีเดือยจะถือว่าสุดยอดของไก่ตัวหนึ่ง จะตีคู่ต่อสู้ล้ม สลบ พิการ หรือตายได้ในพริบตา
แสดงความคิดเห็น

ไก่ชนป่าก๋อย ดังไกลไปทั่วธาณี