น้ำสำหรับอาบไก่ชน

น้ำสำหรับอาบไก่ป่าก๋อย
ไก่ป่าก๋อยเลี้ยงจะต้องอาบน้ำยาจนกว่าไก่ป่าก๋อยจะชน เครื่องยาที่ใส่น้ำต้มมีดังนี้
 ไพลประมาณ แว่น
 ใบส้มป่อยประมาณ กำมือ
 ใบตะไคร้ ต้นตะไคร้ ต้น
 ใบมะกรูด ใบ
๕ ใบมะนาว ใบ
เอา อย่างมารวมกันใส่หม้อต้มให้เดือดแล้วทิ้งไว้ให้อุ่น พออุ่น ๆ แล้วค่อยอาบน้ำไก่ แล้ว นำไปผึ่งแดดให้ขนแห้ง

ไก่ชนป่าก๋อย ดังไกลไปทั่วธาณี