คำคมชาวไก่ชน ก่อนนอน

ชีวิตวัยเรียนและชีวิตจริงแตกต่างกันตรงที่..
          ชีวิตวัยเรียน เราได้รับการสอนบทเรียนก่อนทำแบบทดสอบ
          แต่ในชีวิตจริงนั้น เราจะได้ทำแบบทดสอบที่จะสอนบทเรียนให้กับเรา อย่าเบื่อหน่ายกับการทำสิ่งเล็ก ๆ เพื่อคนอื่น เพราะบางครั้งสิ่งเล็ก ๆ นั้น อาจกลายเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ในหัวใจของคนเหล่านั้น


"ความหยาบคาย คือ การพยายามทำเป็นเข้มแข็งที่คนอ่อนแอมักจะทำ"


 จงระวังความคิด เพราะความคิดจะกลายเป็นคำพูด
 จงระวังคำพูด เพราะคำพูดจะกลายเป็นการกระทำ
 จงระวังการกระทำ เพราะการกระทำจะกลายเป็นนิสัย
 จงระวังนิสัย เพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิก
 จงระวังบุคลิก เพราะบุคลิกจะกลายเป็นชะตากรรม


  "ชีวิตคนเราสั้นเกินกว่าที่จะเสียเวลาให้กับคนที่พรากความสุขไปจากเรา"ครั้งหนึ่งเมื่อมีคนถามองค์ดาไลลามะว่า อะไรเป็นเรื่องที่ท่านรู้สึกแปลกใจมากที่สุด เกี่ยวกับมนุษยชาติ ท่านตอบว่า
“มนุษย์เรานึ้ ยอมสูญเสียสุขภาพเพื่อทำให้ได้เงินมา แล้วต้องยอมสูญเสียเงินตรา เพื่อฟื้นฟูรักษาสุขภาพ แล้วก็เฝ้าเป็นกังวลกับอนาคต จนไม่มีความรื่นรมย์กับปัจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นจริงๆ ก็คือ เขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งอยู่กับอนาคต เขาดำเนินชีวิตเสมือนหนึ่งว่าเขาจะไม่มีวันตาย และแล้วเขาก็ตายอย่างไม่เคยมีชีวิตอยู่จริง“
“คนที่รู้จักถามนั้นโง่อยู่ชั่วนาที คนที่ไม่ถามจะโง่ตลอดไป”
อย่าเพิ่งคิดบริหารธุรกิจ  ถ้าแค่บริหารชีวิตยังไม่เป็น…
หลับฝันดีครับ หลับก็ให้เห็นเงินหมื่น ตื่นก็ขอให้เห็นเงินแสน ครับพี่น้องชาวไก่ชนที่เคารพ ทุกท่าน ท่านคือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่!!!!
แสดงความคิดเห็น

ไก่ชนป่าก๋อย ดังไกลไปทั่วธาณี